Arvuti parandus. Mure sülearvuti taustavalgusega?

Postitatud kategooriasse LCD ekraan, Sülearvuti parandus

Selleks, et teostada arvutiparandus korrektselt ja vähima ajakuluga, tuleb selgitada täpselt välja mis on katki ning mis seda põhjustab. Siin blogis räägitakse vea tuvastamistest ja osati arvutiparandus võtetest sülearvutite puhul millel on CCFL tüüpi taustavalgus. LED taustavalgusega sülearvutitel puudub inverter ning taustavalgust välja vahetada ei saa. Enamasti tuleb LED taustavalgusega sülearvutitel taustavalguse vea korral välja vahetada terve LCD ekraan. Loe kuidas tervet LCD ekraani välja vahetada. Samas on probleemid ja nende lahendused analoogsed ekraani taustavalguse lüliti/kaitsete ja kaablite rikete korral.

Kuidas saada teada, et ekraanil puudub taustvalgus?

Puuduva taustavalgusega ekraan on kaugelt vaadates täiesti must. Justkui ei tuleks pilti üldse ette. Vaadates ekraani lähemalt või näidates ekraanile valgust, on võimalik siiski graafikat näha.

Vaata täpsemalt videost:

Nagu näha, tuli valguse näitamisega ekraanile nähtavale käivituva arvuti Windows logo. Kui ka valguse näitamisega ei ole näha ekraanilt ühtegi kujutist, siis tuleb viga mujalt otsima hakata.

NB! Kasuta siit blogist saadud teadmisi ettevaatlikult. Valed arvutiparandus võtted võivad muuta arvuti seisukorda halvemaks või olla ohuks isegi tervisele. On soovitav, et teostad arvutiparandus töid kummikinnastega. Eriti töödel sülearvuti inverteriga. Seal liigub kõrgepinge ka siis kui arvuti ei ole ühendatud vooluvõrku. Arvuti plastikosadega teosta arvutiparandus töid vaid plastikust töövahendiga ning rakendada tuleb vähest jõudu. Rabistades võib tõsiselt kahjustuda sülearvuti esteetiline välimus.

Miks puudub ekraanil taustavalgus?

Põhjused on järgmised:

– Ekraani taustavalguse sulgemise lüliti e video switch on defektne

– Halb kontakt taustavalguse inverteri kaablis

– Taustavalguse inverteri kaabel on katki

– Taustavalguse inverter on katki

– Ekraani taustavalgus on läbi põlenud

Ekraani taustavalguse sulgemise lüliti e video switch on defektne

See on pisike kummist või plastikust nupukene, mille ekraani kokku klappimine alla vajutab. Vahel võib see nupp üles ütelda. Arvutiparandus professionaalid mõõdavad antud vea välja testriga. Lihtsam meetod saamaks teada kas viga on seal, on lihtsalt liigutada sõrmega seda nuppu üles-alla, paremale-vasakule. Kui selle tegevuse käigus vilksatab ekraan, siis on viga lülitis.

Vaata seda tegevust täpsemalt videost:

Kui viga on lülitis, siis kergemal juhul on lüliti lihtsalt veidike kinni jäänud ning arvutiparandus on lihtne. Piisab kui liigutada nuppu veidi sõrmega. Raskemal juhul on lüliti katki või on on läbi põlenud emaplaadil mõni kaitse. Siis tuleb lüliti ja/või kaitse välja vahetada. See arvutiparandus kuulub väga spetsiifilise parandustöö valdkonda. Kui valkdonnas arvutiparandus kogemused puuduvad, siis on soovitav mitte proovida parandada. Ebakompetentne arvutiparandus võib muuta arvuti parandamatuks.

 Halb kontakt taustavalguse inverteri kaabli pesas / inverteri kaabel katki

Põrutused, mustus ja niiskus võivad tekitada taustavalguse inverteri pesas halba kontakti, mistõttu kaob ühendus taustavalguse ja arvuti vahel. On kaks kaablit. Üks kaabel ühendub inverterist sülearvuti emaplaadile, teine aga inverterist ekraani CCFL taustavalgus lambile. Et neid kaableid näha, tuleb eemaldada ekraani esikorpus. Vaata kuidas eemaldada sülearvuti ekraani esikorpus siit.  Allpool olevas videos on vasakpoolne arvutisse jooksev kaabel ning parempoolne taustavalguslambiga ühendatud.


Et kontrollida võimalikku halba kontakti, tuleb mõlemad kaablid inverteri küljest lahti ühendada. Vaadata kas peasas või otsikutes on mustust. Puhastada mustus ning asetada kaablid tagasi. Kui peale seda tegevust hakkab taustavalgus tööle, siis ongi arvutiparandus tehtud. Vahel piisab ka ainult inverteri kaabli korralikumast surumisest pesasse, nagu on näidatud allolevas arvutiparandus videos:

Katki võib olla ka arvuti emaplaadi poolne taustavalgustuse inverteri kaabel. Arvutiparandus professionaalid teevad katkise kaabli olemas olu selgeks testriga. Kaabel on läinud katki enamasti pidevast sülearvuti ekraani kokku ja lahti klappimisest, see on põhjustatud enamasti sellest, et kaabel on millegipärast nihkunud ning hõõrdub vastu korpust. Teiseks põhjuskes on halb süleaarvuti ehitustehniline disain. Kui testriga mõõtmise kogemused puuduvad, siis tuleb selle vea teada saamiseks välistada kõik teised vea põhjused. Seda viga on võimalik parandada. Üks arvutiparandus viis on parandada olemas olev kaabel (v.a juhtudel kui tegemist on lintkaabliga). Teine arvutiparandus viis on vahetada inverteri kaabel välja.

Taustavalguse inverter on katki / ekraani taustavalgus on läbi põlenud

Võimalusi selle välja selgitamiseks on mitmeid. Juhul kui on olemas töökorras samasugune taustavalguse inverter. Tõenäoliselt seda kellegi kodus olemas ei ole, sest igal sülearvutil on inverter erinev. Kui aga juhtub olema või on käepärast võtta analoogne doonorarvuti, siis käib inverteri vahetus järgmiselt:

Kui pärast seda tegevust ilmub taustavalgus sülearvutile on olnud arvutiparandus edukas. Kui mitte, siis on järelikult katki kas inverteri emaplaadi poolne kaabel või ekraani taustavalguse lamp.

Teine viis on ühendada inverterisse suvaline CCFL LCD ekraan. Ei ole oluline suurus, resolutsioon jne. Ehkki LCD kaablite pistikud on erinevatel ekraanidel erinevad, siis taustavalguse pistikud on samad.

Sama tegevust saab läbi viia ka lihtsalt taustavalguse halogeenlampi kasutades:

Kui lamp läheb põlema, on inverter terve ning katki on taustavalguse lamp. Arvutiparandus tegevus sellisel juhul on taustavalguse lambi välja vahetamine. Tervet ekraani välja vahetama ei pea.

Arvutiparandus blogi lõpetuseks

Sellised on enamus võtteid millega saab välja selgitada kas ja miks arvuti ekraanil ei põle taustavalgus. Osadel juhtudel on võimalik arvutiparandus läbi viia juba vea tuvastamise käigus, teistel juhtudel võib viga olla veidi keerulisem. Kui sellest blogist oli sulle abi, siis anna sellele postitusele Google +1 või räägi sellest Facebookis. Nii aitad teistelgi hea arvutiparandus infoni jõuda.

arvutiparandus